Дипломаттык курам

Нурлан Джумалиев – Кеңешчи;

Алыбек Талипов – Кеңешчи;

Бакыт Кадыров – Кеңешчи-консул;

Азамат Алманбетов – Биринчи секретарь;

Айжамал Карамурзаева – Атташе