Расмий өкүл

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма-сөз кызматынын жетекчиси - Кустебаев Чынгыз Сулaйманович
тел.: (+996-312) 62-66-76

эл-почта:  press@mfa.gov.kg

Контактная информация:

720040, г.Бишкек, бульвар Эркиндик 57
Тел: (+996-312) 62-66-76, +996-312 62-65-59
Факс: (+996-312) 66-05-01
Веб-сайт:      www.mfa.gov.kg