Anlaşmalar

Kırgız - Türk ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani, bilim, eğitim ve askeri- teknik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut ve gelecekteki iş birliğini düzenleyen 100'den fazla anlaşma ve protokolerden oluşan  yasal çerçeveye sahiptir.

Başlıca uluslararası anlaşmalar:

1. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin Protokol (Moskova, 23 Aralık 1991);

2. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari iş birliği anlaşması (Ankara, 23 Aralık 1991);

3. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliği anlaşması (Bişkek, 3 Mart 1992);

4. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve korunmasına ilişkin Anlaşma (Bişkek, 29 Nisan 1992);

5. Kırgız Cumhuriyeti Hükümetleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitimde İş birliği Anlaşması (Ankara, 3 Mart 1993);

6. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konsolosluk İlişkileri Anlaşması (Ankara, 27 Ekim 1993);

7. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi (Ankara, 14 Ekim 1994);

8. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava trafik hizmetlerinin kurulmasına ilişkin Anlaşma (Ankara, 14 Ekim 1994);

9. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız-Türk “Manas” Üniversitesinin Bişkek'te açılmasına ilişkin Anlaşma (İzmir, 30 Eylül 1995);

10. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması (Ankara, 24 Ekim 1997);

11. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (Ankara, 24 Ekim 1997);

12. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında terörle mücadelede iş birliğine ilişkin Ortak Bildiri (Bişkek, 18 Ekim 2000);

13. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuk, ticaret ve ceza davalarında adli yardım anlaşması (Ankara, 5 Eylül 2006);

14. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin Kırgız Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine ilişkin Anlaşma (Ankara, 5 Eylül 2006);

15. Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Yüksek Konsey'nun kurulmasına ilişkin ortak açıklaması (Ankara, 26 Nisan 2011);

16. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma (Ankara, 26 Nisan 2011);

17. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni bir tarihsel aşamada ortak yıl dönümü bildirisi (Ankara, 12 Ocak 2012);

18. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında turizm alanında iş birliği anlaşması (Bişkek, 10 Nisan 2013);

19. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği anlaşması (Ankara, 3 Haziran 2014);

20. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması (Bişkek, 23 Aralık 2016), (Ankara, 30 Aralık 2016).

21. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması (Ankara, 9 Nisan 2018)