Konsolosluk kaydı

Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin 25 Kasım 2019 tarih ve 632 sayılı Kararına göre, Kırgız Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği vatandaşların konsolosluk sicil kaydı yapmalarını uyarır.

Konsolosluk kaydının temel amacı, Türkiye'deki Kırgız vatandaşlarının haklarını ve yasal ilgilerin korumak, etkin konsolosluk hizmetleri sağlamak, ayrıca Türkiye'deki Kırgız vatandaşlarının Anayasal haklarını bunun içinde seçimlere katılım ve saire haklarını kullanması için liste oluşturmaktır.

Konsolosluk kaydı için aşağıdaki belgeler Büyükelçiliğe sunulmalıdır:

 

1. Kayıt kartı (İNDİR)

 

2. Kırgız Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaportu

 

3. 3x4 boyutunda bir resim

 

4. Kayıt ücretsizdir

 

Kayıt için uzaktan da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, yukarıdaki belgeleri tarayın ve Büyükelçiliğin kgembassy.tr@mfa.gov.kg e-posta adresine gönderin.

Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları için başarılı bir konsolosluk hizmetleri düzenlemek, onların haklarını ve Kırgız Cumhuriyeti dışındaki ülkede yasal olarak ilgilerini korumak amacıyla konsolosluk kaydı yapılmaktadır.

Kırgız Cumhuriyeti sınırından yurt dışına üç aydan fazla bir süre için ayrılan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları ikamet ettikleri ülkedeki Kırgız Cumhuriyeti Diplomatik Temsilciliği’ne (Büyükelçilik) veya Başkonsolosluğu’na on beş gün içinde kayıt yapması gerekmektedir (konsolosluk kaydına dahil olacaktır).

Kırgız Cumhuriyeti sınırından başka daimi ikamet için ayrılan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının, Kırgız Cumhuriyeti bölgesinde ikamet ettikleri yerde kayıtları silmekle yükümlüdür.

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin veya Başkonsolosluğu’nun (bundan sonra konsolos olarak anılacaktır) Konsolosluk çalışanı vatandaşlarını Konsolosluk bölgesine Kırgız Cumhuriyeti’nin aşağıdaki vatandaşların kayıt yapmaya ve Konsolosluk hesaba alacaktır:

- Kırgız Cumhuriyeti sınırından daimi ikamet için Kırgız Cumhuriyeti'nden ayrılan vatandaşlar;

- Kırgız Cumhuriyeti'nden öğrenim, çalışma veya diğer amaçlarla üç aydan fazla ayrılan vatandaşlar;

- yabancı vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişiler tarafından evlat edinilmiş bülüğ çağına ermemiş çocuklar;

- Kırgız Cumhuriyeti dışında doğmuş ve Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde veya Konsolosluğu’nda Binasında doğum belgesi uygun olarak doldurulmuş büluğ çağındaki çocuklar;

- Kırgız Cumhuriyeti dışında ikamet yerini değiştiren vatandaşlar.

Kırgız Cumhuriyeti'ndeki reşit olmayanların Konsolosluk kaydı için, çocuğun ebeveyni veya vasisi belirtilen formda başvuru formu doldurmalıdır.

 

Kırgız Cumhuriyeti sınırı dışında kalıcı ikamet için giden Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının Konsolosluk kaydı ve önceki ikamet yerindeki kayıtlı hesaplarından kayıt silme prosedürü;

Kırgız Cumhuriyeti dışında daimi ikamet için gitmekte olan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları, ikamet ettikleri ülkedeki Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne veya Konsolosluğu’na daimi Konsolosluk siciline aşağıdaki belgeleri sunacak:

a) belirtilen şekilde doldurulmuş kayıt kartı;

b) Kırgız Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaportun "Kaydı Silindi" mühür ile ve yabancı ülkede ikamet izni bulunan çıkış belgesin ve bunların fotokopilerini ekleyerek;

c) 3x4 boyutunda 2 fotoğraf

Bir vatandaşın Kırgız Cumhuriyeti'nde ikamet ettiği yerde kayıt hesabından çıkmaması durumunda, bulunduğu ülkede Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne veya Konsolosluğu’na daimi Konsolosluk hesaba almak ile ilgili başvurduğunda aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekektedir: