Түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар

Өтүү

А

Б

Д

К

 • Консулдук департамент
  Consular Department
  Consular Department

  Контакт номер: +996-312-66-34-05

  Факс: +996-312-66-07-06

  Электрондук почта: dks@mfa.gov.kg

  Ишенгим телефону: +996-312-66-06-75

  Түз байланыш: +996 999 312002, +996 312 660675, +996 312 660811

М

О

Т

Э