Кыргыз Республикасынын Израиль Мамлекетиндеги ардактуу консулдугу

Кыргыз Республикасынын Израиль Мамлекетинин Герцлия шаарындагы Ардактуу консулдугу

Ардактуу консул – Дмитрий Романович Шкаф.

Дареги: Ахи Дакар 28, Герцлия, Израиль.

Электрондук дарек: shkafsecretary@gmail.com.

Телефон: +972 534-31-36-53.