Байланыш маалыматтар

Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы Элчилиги

Дареги: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin

Элчинин кабылдамасы:

E-Mail: kgembassy.de@mfa.gov.kg

Телефон: +49 30 34 78 13 38

Сайсий бөлүм:

E-Mail: politik@botschaft-kirgisien.de

Телефон: +49 30 34 78 13 63

Экономика бөлүмү:

E-Mail: economy@botschaft-kirgisien.de

Телефон: +49 30 34781361

Консулдук бөлүм:

E-Mail: kgconsulate.berlin@mfa.gov.kg

Телефон: +49 30 364 11 860

Кырдаалда гана: + 49 157 59 61 91 63

Франкфурт/Майн шааранедагы Консулдук агенттиги:

Дареги: Broennerstrasse 20, 60313 Frankfurt am Main

E-Mail: kgconsulate.frankfurt@mfa.gov.kg

Телефон: +49 69 95403926

Кырдаалда гана: + 49 159 01 63 56 14

Элчиликтин Бонн шаарындагы бөлүмү

Дареги: Aennchenstrasse 61, 53177 Bonn

E-Mail: kgconsulate.bonn@mfa.gov.kg

Телефон: +49 228 365 230

Кырдаалда гана: 0178 539 80 47