Кыргыз Республикасынын Шымкент шаарындагы Ардактуу консулу

Почетный консул Кыргызской Республики в городе Шымкент

Айтбаев Талгат Ергенович

город Шымкент, ул. Сайрамская 96

e-mail: yss_ltd@mail.ru