Украинананы аймагында туруктуу жана убактылуу жашап жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын добуш берүү укугун ишке ашыруу максатында Элчиликтин имаратында 9022 участкалык шайлоо комиссиясы ачылды. Урматтуу жарандар өзүңүздөрдү тизмеден текшерип (https://tizme.gov.kg), эгерде жок болсоңуздар Элчиликке келип тизмеге өздүк белгилериңизди киргизип, 2021-жылдын 11-апрелинде боло турган референдумга катыша аласыздар.

842

В связи с проведением 11 апреля  2021 года Референдума  с целью обеспечения избирательных прав граждан Кыргызской Республики, находящихся и проживающих в Украине в здании Посольства открыт избирательный участок № 9022, просим граждан проверить себя в списках (https://tizme.gov.kg) и в случае отсутствия обратиться в Посольство.