Документерди таануу жана суратып алдыруу


Талап кылуу жөнүндө суроо-талапты тариздөө үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 • арыз (Элчиликте толтурулат);
 • арыз ээсинин ким экендигин тастыктаган документтер (Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспорту, чет мамлекеттин жаранынын же жарандыгы жок адамдын ким экендигин тастыктаган документ).

Жогоруда аталган документтерге кошумча төмөнкүдөй документтер берилет:

 1. суралган документтин аныктыгы жөнүндө маалыматтарды талап кылууда:
 • аныктыгын тастыктоо керек болгон документтин көчүрмөсү;
 1. документтер талап кылынган адамдын мыйзамдуу өкүлү кайрылганда:
 • Кыргыз Республикасы тарабынан белгиленген тартипте таанылуучу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним кат;
 1. камкорчу / көзөмөлчү кайрылган учурда ага карата документтер талап кылынат:
 • адамды камкорчу/көзөмөлчү катары дайындоо жөнүндө соттун чечими же чет мамлекеттердин компетенттүү органдары тарабынан берилүүчү башка документ;
 1. 18 жашка чыга элек адамдын мыйзамдуу өкүлү кайрылганда, ага карата документтер талап кылынат:
 • документтер талап кылынган 18 жашка чыга элек адамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 1. Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын талаптарына жараша документтерди талап кылуу үчүн негиз болуп саналган башка документтер.
 2. Келген өлкөдө жазык сот өндүрүшүн жүзөгө ашырууда маалымат талап кылынып жаткан адамга карата документтерди талап кылуу келген өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органынын расмий кайрылуусунун негизинде (арыз ээсинин кайрылуусуз) жүзөгө ашырылат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДА СОТТУУЛУГУ ЖОКТУГУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМКАТ

Эскертүү: документтерди тапшыруу үчүн арыз ээсинин жеке катышуусу зарыл.

Талап кылынган документтердин тизмеси:

 1. Арыз (Элчиликте толтурулат);
 2. Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык (чет өлкөлүк) паспорту + көчүрмөсү;
 3. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта) + көчүрмөсү (бар болсо);
 4. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк + көчүрмөсү;
 5. Алдын ала төлөнгөн Korea Post почта кызматынын трекинг номери менен бир конверт, арыз ээсинин кайтаруу дареги менен (корей тилинде) (ошондой эле алуучунун аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү керек).

Эскертүү: айрым учурларда кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.

Кабыл алуу убактысы: Дүйшөмбү - Жума, 09:00 - 12:00 алдын ала жазылуу боюнча (+82 2 379 0952 телефону аркылуу же kyrgyzconsulkorea@gmail.com электрондук почтасына датасы менен убактысын макулдашкандан кийин жазылсаңыз болот).


НИКЕЛЕШҮҮСҮН КАТТОО ЖОКТУГУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМКАТ

Эскертүү: документтерди тапшыруу үчүн арыз ээсинин жеке катышуусу зарыл.

Талап кылынган документтердин тизмеси:

 1. Арыз (Элчиликте толтурулат);
 2. Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык (чет өлкөлүк) паспорту + көчүрмөсү;
 3. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта) + көчүрмөсү (бар болсо);
 4. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк + көчүрмөсү;
 5. Мурда нике бузулган болсо, ажырашуу күбөлүгү + көчүрмөсү;
 6. Эгерде жашы жете элек балдары бар болсо, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк + көчүрмөлөрү;
 7. Алдын ала төлөнгөн Korea Post почта кызматынын трекинг номери менен бир конверт, арыз ээсинин кайтаруу дареги менен (корей тилинде) (ошондой эле алуучунун аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү керек).

Кабыл алуу убактысы: Дүйшөмбү - Жума, 09:00 - 12:00 алдын ала жазылуу боюнча (+82 2 379 0952 телефону аркылуу же kyrgyzconsulkorea@gmail.com электрондук почтасына датасы менен убактысын макулдашкандан кийин жазылсаңыз болот).