5 март - Ак калпак күнү

509

Жыл сайын 5-мартта Кыргызстанда Ак кыргыз калпак күнү – Ак калпак күнү белгиленет.
Калпак улуттук терең философияны камтыган. Бул байыркы кыргыз баш кийими Кыргызстанда азыр да абдан популярдуу.
Калпак өндүрүү 19-кылымга барып такалат.
анын формасы жана оймо-чиймелери жылдар бою өзгөрбөй, муундан муунга өтүп келген. Алардан кыргыздар баш кийимдин ээсинин жаш курагын, статусун билишкен.
Калпаки төрт кынынан ылдый карай кеңейип тигилген, клиниктер капталдарына тигилген эмес, бул көздү жаркыраган күндөн коргоп, талааны көтөрүүгө же түшүрүүгө мүмкүндүк берет.
Кыргыз калпактарынын кесилиши ар түрдүү болгон, бирок ошого карабастан кыргыз маданиятында Ак калпак эң демократиялуу баш кийим болгон. Аны хандан тартып кедей-кембагалга, жигиттен кары-картаңга чейин бардык эркектер кийчү.
Кийиз калпактарды Орто Азиянын башка элдери да кийишет. Анын Орто Азияда пайда болушу 13-кылымга туура келет.
Ак калпактын 80ге жакын түрү бар, алар формасы, өндүрүштүк татаалдык даражасы, мааниси жана практикалык жактан айырмаланат. Бирок ар дайым чыныгы Ак калпак щеткадан, тарактан, жаңы иштетилген ак уяң жүндөн жасалган табигый кийизден гана тигилет. Табигый жүндөн жасалган чытырман кийизден улам суукта жылып, ысыкта муздап, жамгырда ным өтпөйт. Аны чогултуу оңой, формасын жоготпойт, ошондуктан колуңузга кармап же жаныңызда алып жүрүүгө ыңгайлуу.

Бөлүшүү

Facebook LinkedIn Twitter VK OK