история загранучреждения

Кыргыз Республикасынын Япониядагы Элчилигинин жана кыргыз-япон дипломатиялык мамилесинин тарыхы жөнүндө кыскача тасма

https://www.youtube.com/watch?v=Ir1uFl3r31c