Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн ачылышынан баштап иштеп келе жаткан жетекчилери