Чет мамлекеттерге чыгып жаткан КР жарандарына маалымат