Ченемдик-укуктук актылар

           -никеге турууну каттоо жана никелешүү тууралуу күбөлүк берүү;

          -соттон тышкары тартипте ажырашуу жана ажырашкандыгы жөнүндө күбөлүк берүү (тараптардын ар бирине);

          -фамилиясын, атын жана атасынын атын алмаштыруу жөнүндө материалдарды каттоо жана тариздөө;

          -туугандыгын каттоо жана туулгандыгы жөнүндө күбөлүк берүү