Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат корсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө

7-8 Документтердин пакетин, мурас кагазын, акчаларды, баалуу кагаздарды жана башка баалуулуктарды сактоо

9-6 5 бетке чейинки көлөмдөгү документтерди суратып алдыруу

15-1-4 Жалпы жарандык паспортту берүү 

15-4 Идентификациялык картасын-паспортту берүү 

17-4 Визаларды жана визалык колдоону тариздөө 

18-4 Мекенине кайтып келүүгө күбөлүк берүү 

20-4 КР жарандыгынан чыгуу тууралуу документтерин тариздөө

21-4 Баланын жарандыгын тандоо жөнүндө документтерди тариздөө 

22-4 КР жарандыгын белгилөө

23-4 Жарандык абалдын актыларын жазууну каттоо

24-4 Консулдук эсепке алуу коюу жана консулдук эсептен чыгаруу

25-4 Легализация

26-4 Нотариалдык аракеттер

27-4 Мүлктү пайдалануу жана тескөө укугуна ишеним кат берүү

28-4 Камкорчулук, мураскордук жана башка мүлктүк иштерди жүргүзүү жана алар менен байланышкан нотариалдык аракеттерди жүргүзүү

32-4 Өлгөндүгүн каттоо жана өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү берүү 

33-4 Жарандын белгилүү бир жерде тирүү жүргөн фактысын күбөлөндүрүү 

34-4 Фотографиялык карточкада түшүрүлгөн адам менен жарандын бир экендигин күбөлөндүрүү 

35-4 Документтерди көрсөткөн убакытты күбөлөндүрүү 

36-4 КР чет өлкөлүк мекемесинде келген өлкөдө камкорчунун дайындалганы тууралуу актын түзүү жана камкордукка алынган мүлктү башкаруу боюнча отчетту бекитүү 

37-4 Мураска берүүчүнүн өтүнүчү боюнча мурас кагазына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

38-4 Мурастык мүлктүн тизимин түзүү жана бул мүлктү коргоо боюнча чараларды көрүү 

39-4 Кызыкдар жактардын өтүнүчүнүн негизинде берилген тизим боюнча мүлктү текшерүү

40-4 Мураска укук тууралуу күбөлүк берүү 

41-4 Жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө менчик укугу тууралуу күбөлүк берүү

42-4 Кол коюунун, документтердин көчүрмөсү жана алардын көчүрмөлөрү нак өзү экендигин күбөлөндүрүү

Бөлүшүү

Facebook LinkedIn Twitter VK OK