Консулдук каттоо

Консулдук каттооого тургузуу

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги маалымдайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-ноябрындагы №632 токтомуна ылайык, учурда Элчилик  «Консулдук эсеп» автоматташтырылган маалыматтык тутумун пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук каттоого тургузуу жана консулдук каттоодон алуу боюнча иштерди улантууда.

Өкмөттүн бул чечими өлкөнүн аймагынан сырткары жүргөн КРнын жарандарын консулдук каттоого тургузуу жана консулдук каттоодон алуу жол - жобосун  жеңилдетүүго багытталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарын дистанциондук режимде консулдук каттоого тургузуу мүмкүнчүлүгү берилген (жаран өзү келбей туруп эле дистанциондук түрдө тапшыра алат).

Мындай жол менен, КР жарандары өзү келип же дистанциондук түрдө консулдук каттоого тура алат.

Консулдук каттоого туруу үчүн Элчиликке өзү келген учурда төмөнкүлөрдү алып келүүсү керек:

1)         Убактылуу консулдук каттоого туруу үчүн:

- КРнын жаранынын улуттук паспорту;

- 3x4 өлчөмүндөгү ак фондогу эки түстүү сүрөт.

 

2)         Туруктуу консулдук каттоого туруу үчүн:

- КРнын жаранынын улуттук паспорту;

- 3x4 өлчөмүндөгү ак фондогу эки түстүү сүрөт.

- Кыргызстанда туруктуу жашаган жери боюнча алынган «Каттоодон чыгарылды»  деген мөөр менен дареги боюнча баракча.

 

Дистанциондук режимде консулдук эсепке туруу үчүн msk.ku.kg@mail.ru электрондук почта дарегине төмөндө көрсөтүлгөн документтерди сканерден өткөрүп туруп, аларды тиркеп анан арыз жиберүү зарыл (документтин форматы - jpeg (jpg); уруксат (dpi) - 500; размер документтин көлөмү 2-х Mb ашпашы керек.):

 

1)         Убактылуу консулдук каттоого туруу үчүн:

-толтурулган каттоо карточкасы (толтуруу үлгүсү ссылкасы боюнча көчүрүу керек);

- КРнын жаранынын улуттук паспорту;

-3x4 өлчөмүндөгү ак фондогу түстүү электрондук сүрөт, бети так көрсөтүлүш керек.

 

2)         Туруктуу консулдук каттоого туруу үчүн:

-толтурулган каттоо карточкасы (толтуруу үлгүсү ссылкасы боюнча көчүрүу керек);

- КРнын жаранынын улуттук паспорту;

- Кыргызстанда туруктуу жашаган жери боюнча алынган «Каттоодон чыгарылды»  деген мөөр менен дареги боюнча баракча;

-3x4 өлчөмүндөгү ак фондогу түстүү электрондук сүрөт, бети так көрсөтүлүш керек.

 

Каттоо карточкасы туура эмес толтурулган учурда консулдук каттоого алуудан баш тартылышы мүмкүн. Каттоо карточкасында көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгына арыз берүүчү жооптуу болот.

Жарандар Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесине консулдук каттоого туруу жөнүндө өтүнүч менен кайрылууга укуктуу.

Убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого тургузуу акысыз түрдө ишке ашырылат.