Кызмат

Жалпы жарандык паспорт 

Кыргыз Республикасынын жараны жалпы жарандык паспорт алуу үчүн КРнын РФдагы Элчилигинин msk.pasport.kg@mail.ru почта дарегине кирип, электрондук кезекке туруусу зарыл жана ушул билдирүүгө төмөнкү маалыматтарды жазуусу керек:
- аты - жөнү (ФИО);
-туулган күнү (күн, ай, жылы);
-байланыш телефону (жаран өзүнүн номерин жазуусу керек:_____);
-жүргөн жери (учурда кайсы шаарда жүрөт);
-кайрылган себеби (биринчи жолу паспорт алып жатабы, паспортунун мөөнөтү бүттүбү, жараксыз болуп калдыбы, жоготуп алдыбы).

Жообу арыз берген күндөн тартып 5-7 жумушчу күндүн ичинде берилет. Жоопто кайсы күнү келиш керек, убактысы, зарыл документтердин тизмеси көрсөтүлөт. 

1) Жалпы жарандык паспортту алмаштырууда же паспортту жараксыз кылып алганда, жарандар сөзсүз түрдө жалпы жарандык паспорттун жана никеси / ажырышканы / жолдошунун / жубайынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрүнүн түп нускасын (оригинал) жана убактылуу каттоосун/РВП/ВНЖ, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн ар бир документтин көчүрмөсүн, 3х4 өлчөмүндөгү түстүү (на матовой бумаге) 2 сүрөт, ак фондогу алып келет. 

2) Жалпы жарандык паспортун жоготуп алганда полициядан маалымдама (справка), ID-card түп нускасын (оригинал) жана никеси / ажырышканы / жолдошунун / жубайынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрүнүн түп нускасын (оригинал), ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн ар бир документтин көчүрмөсүн, 3х4 өлчөмүндөгү түстүү (на матовой бумаге) 2 сүрөт, ак фондогу алып келет. 

3) Жалпы жарандык паспортун тариздөөдө 18 жаштан ашкан жарандар ID-card түп нускасын (оригинал) жана никеси / ажырышканы / жолдошунун / жубайынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрүнүн түп нускасын (оригинал) жана убактылуу каттоосун/РВП/ВНЖ, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн ар бир документтин көчүрмөсүн, 3х4 өлчөмүндөгү түстүү (на матовой бумаге) 2 сүрөт, ак фондогу алып келет.

Кыргызстанга кайтуу күбөлүгүн тариздөө

      Жалпы жарандык паспортун жоготуп алган учурда же паспорттун мөөнөтү өтүп кеткен убакта КРнын жарандары убактылуу жолго жүрүүгө уруксат берүүчү документ – Кыргыз Республикасына кайтуу Күбөлүгүн алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Элчилигине кайрылууга болот. Мекенине кайтуу Күбөлүгү Кыргыз Республикасына кайтууга керектүү мөөнөткө гана берилет. КРнын аймагына келгенден кийин КРнын жараны он беш күндүн ичинде жаңы паспорт алуу жана аталган Күбөлүктү кайтаруу үчүн калкты тейлөө боюнча КРнын ыйгарымдуу мамлекеттик органына кайрылуусу керек.

Күбөлүктү алуу үчүн Элчиликке арыз берүүчү жеке өзү келүүсү керек жана төмөндөгү документтерди тапшырат жана толтуруу сунушталат:

1. Жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугу тууралуу арыз. 

2. Кыргыз Республикасына кайтуу Күбөлүгүн берүү үчүн анкета.

3. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү, эгерде бар болсо.

4. Келген мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан берилген паспорттун жоголгондугун тастыктаган документ (протокол, маалым кат ж.б.),

5. 3×4 см көлөмүндөгү үч түстүү жалтырак эмес фотосүрөт.

6. Инсандыгын ырастоочу башка документтер – туулгандыгы тууралуу күбөлүк, аскердик билет, офицер экендигин ырастоочу күбөлүк, запастагы офицердин аскердик билети же арыз берүүчүнүн инсандыгын далилдөөчү бир же эки адамдын паспортторунун көчүрмөлөрү тиркелген жазуу түрүндөгү кайрылуусу.

         Мекенине кайтуу Күбөлүгүн алуу үчүн төлөнүүчү акы сайттын консулдук жыйымдар Тарифи деген бөлүмүндө берилген. Консулдук жыйымдарды Элчиликтин имаратында жайгашкан банктык терминалга төлөөгө болот.

Баланын КРнын жарандыгы экендигин ырастоочу туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө кошумча маалым каттын (тиркеме) таризделиши

1. Баланын ата-энесинин паспортторунун түп нускалары жана көчүрмөсү.

2. Баланын ата-энесинин бири чет өлкөлүк жаран болсо, баланын КРнын жарандыгын тандоосу үчүн жазуу түрүндөгү расмий макулдугу.

3.         Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү +көчүрмөсү.

4.     3×4 см көлөмүндөгү үч түстүү фотосүрөт.

Тиркеме 1 күндөн 3 күнгө чейинки мезгилде таризделип берилет.  

Тиркеме акысыз таризделет.

Баланын КРнын жарандыгын тандоосу үчүн ата-энесинин жазуу түрүндөгү расмий макулдугу үчүн төмөндөгүлөр керектүү:

1.         Баланын КРнын жарандыгын тандоосу үчүн ата-энесинин макулдугу тууралуу арызы

2.         Баланын ата-энесинин паспортторунун түп нускалары +көчүрмөсү

3.         Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү +көчүрмөсү

Баланын КРнын жарандыгын тандоосу үчүн ата-энесинин макулдугу үчүн төлөнүүчү акы сайттын консулдук жыйымдар Тарифи деген бөлүмүндө берилген. Консулдук жыйымдарды Элчиликтин имаратында жайгашкан банктык терминалга төлөөгө болот.