Консулдук каттоо

Консулдук каттоо тууралуу билдирүү:

Консулдук каттоо чет өлкөдө жашаган, Кыргыз Республикасынын жаранынын ары консулдук кызматы үчүн милдеттүү шарт болуп саналат, ошондой эле чет өлкөлөрдө укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча чет өлкөлөрдөгү консулдук кызматтар менен камсыз кылуу, паспорт алмашуу, жарандыгынан баш тартуу, документтерди легалдаштыруу, каттоо жана берүү боюнча башка документтерди коомдук -укуктук мүнөзү.

Кабыл алуучу мамлекетте келгенден үч жумушчу күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кетип жаткан жарандар үч айдан ашпаган мезгилге, кабыл алуучу мамлекеттин аймагында Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук кызмат (болуп консулдук каттоодон) эсепке алынат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо үчүн өлкөнү таштап кетүүгө Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери боюнча каттоого баш тартууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары консулдук районунун консулдук каттоого консулу каттайт жана ишене берет:

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоочу алып кетишти;

- изилдөө максатында Кыргыз Республикасынын чыгып саякат кылабыз, эмгек жана иш менен үч айдан ашпаган мөөнөткө башка максаттар;

- чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды кабыл алган жашы жетпеген балдары;

- жашы жете элек балдар Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары төрөлгөн жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемеге туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн кооздолгон Кыргыз Республикасынын жарандары;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган өзгөртүү.

Кыргыз Республикасынын жашы жете электер ата-энеси же камкорчусу консулдук реестри жараны курал менен (камкорчу) арыз аяктоо зарыл (төмөнкү документтерге кошумча).

Кыргыз Республикасынын жараны, кабыл алуучу өлкөдө жайгашуу шарттарына жараша убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого баштоого болот.

убактылуу консулдук каттоо жөнүндө отчет, бери дегенде, 1 айдын ичинде кабыл алган өлкөдө жашаган кыргыз жарандары менен өтүүгө тийиш жана жок 3 жылдан ашык.

Талап кылынуучу документтер:

1. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту;

2. жашаган Proof;

3. белгиленген өлчөмдө консулдук жыйымдар;

3 жылдан кем эмес кабыл алуучу өлкөдө туруктуу консулдук каттоо КР жарандарына темада билдирүү, пландары жана туруктуу жашоо үчүн калыш үчүн.

туруктуу консулдук каттоодон куралдандыруу үчүн, Түркмөнстан Кыргыз Республикасынын Элчилигинин консулдук бөлүмүнүн кайрылуу керек.

консулдук каттоого билдирүүсүндө баш тартуу үчүн негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

- паспорттун же барабар документ Кыргыз Республикасынын жаранынын жоктугу;

- кандайдыр-бир документтин менен же туура эмес толтуруу жоктугу.

Чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук каттоодон алып салуу болгон учурда жарандардын арыздарын элчилиги тарабынан жүзөгө ашырылат:

- туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын жаранынын чыгып кеткенде;

- жарандардын кетиши дагы бир чет өлкөдө жашоого;

- жарандыгы же жарандыгын жоготкондо, баш тарткан учурда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын адам токтотулганда;

- жарандын өлүмү келип.

Кыргыз Республикасынын консулдук реестри жарандардын кийүүгө баасы:

- убактылуу болуу - $ 3;

- туруктуу жашаган жери - $ 5.