КР ТИМ коррупцияга каршы күрөшүү ишмердүүлүгү / Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын бөлүмчөсү