Дипломаттык курам

Сыргабаев Батыркан Эсенканович - Кеңешчи-кичи элчи

Аксамаев Эсен Болотович - Кеңешчи