Билим берүү, илим жана маданият маселелер боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун мекемеси