КР ТИМ менен РФ ТИМ ортосундагы 2020-2021-жылдарга кызматташуу Программасына кол коюлду

  • КР ТИМ менен РФ ТИМ ортосундагы 2020-2021-жылдарга кызматташуу Программасына кол коюлду