Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана кыргыз-швейцария бизнес кызматташтыгынын өнүгүү келечектери талкууланды

  • Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана кыргыз-швейцария бизнес кызматташтыгынын өнүгүү келечектери талкууланды