Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Башкы директору саламаттык сактоо чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан реформалардагы Кыргызстандын аракеттерин колдоду

  • Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Башкы директору саламаттык сактоо чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан реформалардагы Кыргызстандын аракеттерин колдоду