Италиянын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү Кыргызстан менен кызматташууну баштоого даярдыгын билдиришти

  • Италиянын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү Кыргызстан менен кызматташууну баштоого даярдыгын билдиришти