Кыргызстан 2019-2023-жылдарга ЮНЕСКОнун Аткаруучу кеңешинин курамына биринчи жолу шайланды

  • Кыргызстан 2019-2023-жылдарга ЮНЕСКОнун Аткаруучу кеңешинин курамына биринчи жолу шайланды